Om boligerne på Lindevænget

På Områdecenter Lindevænget har vi plejeboliger, demens boliger, ældreboliger og mulighed for ophold på Hospice Randers.

Plan 100 - Ældreboliger
Plan 200 - Plejeboliger
Plan 300 - Demensboliger
Plan 400 - Plejeboliger
Plan 500 - Hospice Randers

Boligerne administreres af boligforeningen Lejerbo.

Ønsker du en bolig, skal du kontakte kommunens visitationsenhed.