Faciliteter

På områdecenter Lindevænget har vi følgende faciliteter:

  • Aktivitet-træningscenter  (borgeren visiteres)
  • Caféns åbningstider 8.00 til kl. 13.30
  • Aktivitetsudvalg som arrangerer aktiviteter i huset samt ud af huset.
  • Sundhedsklinikken
  • Diverse mødelokaler
  • Udenomsarealer