Sundhedsklinikken

Sundhedsklinikken er beliggende ved hovedindgangen på områdecenter Lindevænget. Som borger i Randers kan man benytte sundhedsklinikken uden visitation, men efter aftale med sygeplejerske.

I sygeplejeklinikken kan du få hjælp til f.eks. sårpleje, få fjernet sting, målt blodsukker og blodtryk, få lægeordinerede indsprøjtninger, medicindosering, vejledning i forhold til livsstilsændringer osv.

Sundhedsklinikken er ikke forbeholdt ældre, men kan bruges af alle i lokalområdet. Man skal ikke visiteres til at bruge en sundhedsklinik.

Du er også altid velkommen til at henvende dig til klinikken og få en snak om sundhed og sygdom m.m. efter aftale med sygeplejersken.