Velkommen til Lindevænget

Områdecenter Lindevænget er beliggende i midtbyen. I huset er der ældreboliger, plejeboliger, demensboliger hospice, aktivitetscenter og cafe.

I Områdecenter Lindevænget har vi fokus på rehabilitering, livskvalitet og størst mulig indflydelse på egen tilværelse. Der er en bred vifte af faglige kompetencer til stede til at opfylde Randers Kommunes kvalitetstandarder inden for pleje og omsorg.