Pleje og hjælp

Her finder du information om sygepleje, personlig pleje, hjælp til måltider og forplejning, rengøring, tøjvask, hjælp til indkøb, hjælpemidler og hørevejledning på Lindevænget.

Sygepleje kan f.eks. være forebyggende sundhedsoplysning og rådgivning, inkontinenspleje, medicinering, personlig pleje, pleje ved alvorlig sygdom, psykisk pleje og omsorg, samtaler, behandlingsforløb, sondemad, sårpleje og undersøgelser.

Det er ikke nødvendigt at være henvist af egen læge eller sygehus for at få sygepleje.

Du kan altid henvende dig på sundhedsklinikken og få en uforpligtende samtale med sygeplejersken.

Sygeplejersken kan give dig vejledning, støtte og hjælp i forskellige situationer og vil kunne rådgive dig om dine muligheder for yderligere hjælp.

Hvis du har svært ved selv at klare din personlige pleje, kan du få hjælp på forskellige tidspunkter af døgnet afhængigt af dine behov.

Personlig pleje kan bl.a. omfatte hjælp til af- og påklædning, sengeredning, bad, toilette og hudpleje, brug af hjælpemidler, middagshvil og toiletbesøg.

Du kan i forbindelse med måltider få hjælp til tilberedning af morgen- og aftensmad, anretning af varm mad, at spise og oprydning efter måltidet.

Du kan tilberede din egen mad i din bolig eller nyde maden i fællesrummet i boenheden.

På Lindevænget har vi kostnøglepersoner, som er blevet undervist i kost og ernæring. Der er således kvalificeret personale til hjælpe dig, hvis du har en dårlig ernæringstilstand. Personalet kan give dig råd og vejledning og udarbejde en ernæringsplan, som passer til dit behov.

Rengøringen kan omfatte følgende opgaver:

Entre: Støvsugning, gulvvask og aftørring af støv

Soveværelse: Støvsugning, gulvvask, aftørring af støv og skift af sengetøj

Badeværelse: Rengøring af håndvask, tilstødende væg, toilet, badekar og øvrigt inventar samt gulvvask

Opholdsstue: Gulvvask, aftørring af støv i ståhøjde og støvsugning af gulv, gulvtæpper, gulvpaneler og polstrede møbler

Køkken: Støvsugning, gulvvask, rengøring af køkkenbord og hårde hvidevarer (udvendigt) samt evt. afrimning/aftørring af køleskab og fryser

På Lindevænget er udvendig vinduespudsning inkluderet i huslejen.

Du kan få hjælp til transport af vasketøj til og fra vaskehus, vask i vaskemaskine, pakning til vaskeri og renseri, tørring og sammenlægning af tøj og at lægge tøj på plads.

Du vil normalt få vasket tøj hver 14. dag i forbindelse med rengøring.

Du kan få ugentlig hjælp til bestilling af dagligvarer, hvis du eller dine pårørende ikke kan klare det selv.

Denne form for hjælp omfatter information om butikker med et rimeligt varesortiment og gratis udbringning, valg af varer og bestilling, modtagelse, udpakning og at sætte varer på plads.

Kun i ganske særlige tilfælde kan der hentes varer i butikker, f.eks. i forbindelse med udskrivning fra sygehus.

Et hjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet for at afhjælpe en funktionsnedsættelse.

Hjælpemidler skal visiteres af en terapeut.

Nogle hjælpemidler kan gøre dig mere selvhjulpen, f.eks en kørestol, badebænk eller rollator. Andre hjælpemidler kan være til hjælp for det personale, som hjælper dig i din dagligdag, f.eks en personløfter.

Hvis du har et varigt handicap, f.eks. dårlig hørelse eller lammelse, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendige ændringer af din bolig.

Læs meget mere om hjælpemidler på Randers Kommunes hjælpemiddelportal.

Hørecenter Midt besøger jævnligt Lindevænget og hjælper med vejledning, justering og afprøvning af hørehjælpemidler.

Udlevering af batterier til høreapparater foregår på Hørecenter Midt og biblioteksfilialerne i Kristrup, Dronningborg og Langå samt i bogbusserne.

Kontakt

Hørecenter Midt holder til på Randers Sundhedscenter.

Biografgade 3, plan 3
8900 Randers C
Tlf.: 8915 8680

Åben træffetid uden forudgående aftale
Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 09:00-11:00

Telefontid
Mandag til torsdag fra kl. 09:00-13:00