Bruger-/pårørenderåd på Lindevænget

Du kan få indflydelse på hverdagen på Lindevænget som medlem af bruger-/pårørenderådet.

Formålet med bruger-/pårørenderådet er, at vores beboere får indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne, faciliteter og aktiviteter på Lindevænget.

Rådet består af beboere, pårørende, centerlederen og andre repræsentanter fra personalet.

Rådets opgaver er:

Der skrives referater af møderne i rådet. Referaterne bliver udleveret til alle vores beboere.

Der er valg til rådet en gang hvert år. Centerlederen sender dig en invitation til valget pr. mail, hvis vi har din e-mailadresse. Ellers lægger vi også invitationen i alle boligerne på centret. Det fremgår af invitationen, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at blive medlem af rådet.

Hvis der er noget, du ønsker, at rådet skal tage op, skal du kontakte centerlederen.